Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Kimler Çevrimiçi

  • Nokta Ziyaretçi: 17
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Son Üyeler

Katkıda Bulunan Üyeler

Özgür KOCA Özgür KOCA
1983 İleti
By-leyl-i Lal By-leyl-i Lal
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
903 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
398 İleti
IŞIKDEMİR IŞIKDEMİR
255 İleti
rambetiko rambetiko
253 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
188 İleti
nihatkaradas nihatkaradas
127 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

İhtiyati Hacizde Yakalama, Muhafaza, Kıymet Taktiri Gönderen: nihatkaradas
[10 Temmuz 2020, 10:17:59]


Tebligat Evrakında Tebliğ Memurunun Ad Soyad ve İmzasının Bulunmamasının Tebligat İşlemini Usulsüz H Gönderen: avmehmetdolunay
[09 Temmuz 2020, 11:17:31]


tahsil harcı 106-110 Gönderen: nihatkaradas
[07 Temmuz 2020, 13:59:20]


Açılmış takibe yeni taraf ekleme Gönderen: WatchAndLearn
[01 Temmuz 2020, 10:14:08]


Takibin İptaline İlişkin İcra Hukuk Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesinin Gerekmediği Gönderen: Özgür KOCA
[30 Haziran 2020, 10:25:19]


icra süreler ile ilgili sorum covid sebebi ile Gönderen: WatchAndLearn
[26 Haziran 2020, 12:10:25]


YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ. Gönderen: Özgür KOCA
[25 Haziran 2020, 11:53:38]


Aynı ipotek, borçlunun alacaklı nezdinde doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturmaz Gönderen: Özgür KOCA
[21 Haziran 2020, 10:02:52]


Toplu Rehne Konu Tüm Taşınmazlar Yönünden Takip Yapılması Zorunludur Gönderen: Forum AdaLet
[21 Haziran 2020, 09:13:05]


İİKnun 113. maddesinde düzenlenen vaktinden evvel satış yetkisi ve istihkak iddiası Gönderen: Özgür KOCA
[20 Haziran 2020, 11:06:54]


Covid süreler Gönderen: WatchAndLearn
[19 Haziran 2020, 16:42:24]


Borçlunun isminin haciz mahalinde yazılı olması Gönderen: Deniz034
[13 Haziran 2020, 23:45:45]


murislerinden kalan mirası reddettikleri gerekçesi ile haciz KALDIRILAMAZ Gönderen: Deniz034
[11 Haziran 2020, 14:53:49]


ihaleden sonra KDV oranının düzeltilmesi isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği Gönderen: Deniz034
[11 Haziran 2020, 10:29:56]


Toplu Rehne Konu Taşınmaz Satışı Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 12:09:07]


İtiraz Dilekçesi Alacaklıya Tebliğ Edilmediği Sürece İptal Davası Açma Süresi Başlamaz Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 12:03:42]


Her Borçlu Yönünden Üçüncü Kişiye Ayrı Bir Haciz İhbarnamesi Gönderimi Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 12:00:35]


Aynı İlama Dayalı 2 Takip Talebi Düzenlenmesi Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 11:57:52]


İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 11:54:00]


lehine ipotek bulunan bu hakkından vazgeçmedikçe, taşınmaz, ipotek bedeli altında satılamaz Gönderen: Deniz034
[09 Haziran 2020, 15:46:20]


icra takibini yapan ve satış isteyen alacaklının alacağının altında satış yapılması mümkündür. Gönderen: Deniz034
[09 Haziran 2020, 15:41:58]


Hükümde Faize Hükmedilmemesi Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:51:21]


DÖNER SERMAYE IŞLETMESININ MALLARI ILE 3. KIŞILER NEZDINDEKI HAK VE ALACAKLARININ HACZI MÜMKÜN DEĞIL Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:50:40]


İhale katılımcılarından birinin 50-TL pey sürmesinin ihaleye fesat karıştırıldığı anlamına... Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:49:55]


GÜVENCE HESABININ ILAMDA BELIRLENEN BORCUN TAMAMINDAN SORUMLU OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTIĞI Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:49:13]


Tarafların Mal Varlığını Etkileyen Edaya İlişkin İlamların Kesinleşmesi Gerekmez Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:48:36]


Ödeme Emrinin Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Kişiye Tebliği Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:48:05]


Şarta Bağlanan İlamlı Takibe Konu Alacağın İnfazı Mümkün Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:47:33]


İcra Müdürlüğünün Alacaklıya Dava Açması için Delil Toplama Görevinin Bulunmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:47:03]


KIŞISEL VERI NITELIĞINDE BULUNAN TAPU KAYDI VE SATIŞ SÖZLEŞMELERININ ICRA MÜDÜRLÜĞÜNCE CELBININ... Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:46:17]


Haricen Tahsil-Teminat Mektubu iadesinde Harcın Tamamı ile CEYP Bedelinin Alınmasına Dair Görüşümüz Gönderen: burak1246
[02 Haziran 2020, 19:43:37]


Alacağın Temliği İçin Borçlunun Rızasının Şart Olmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[29 Mayıs 2020, 09:20:54]


Poliçe Limiti ile Sınırlı Olan Alacak Miktarına Dava Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gerekir. Gönderen: Özgür KOCA
[28 Mayıs 2020, 14:21:02]


Eski Malikin Borcundan Yeni Malikin Sorumlu Olmayacağına Dair Yerel Mahkeme Kararı Gönderen: Özgür KOCA
[28 Mayıs 2020, 14:03:20]


Otopark Tahliyesi - Araçların Alacaklı Tarafından Görevlendirilen Kişiye Teslim Edilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[28 Mayıs 2020, 11:22:13]


İcra Dairelerince Döviz Hesabı Açtırılamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 12:10:43]


KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARI OLAN PARSELLER HER TÜRLÜ VERGI, RESIM VE HARÇTAN MUAFTIR Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 12:04:06]


RESMI DEFTER TUTULMASI DEVAM ETTIĞI SÜRECE MIRAS BIRAKANIN BORÇLARI IÇIN ICRA TAKIBI YAPILAMAYACAĞI Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 12:03:29]


YASAL MIRASÇILARDAN BIRI MIRASI REDDEDERSE,ONUN PAYI, MIRAS AÇILDIĞI ZAMAN KENDISI SAĞ DEĞILMIŞ.. Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 12:02:51]


MIRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN REDDOLUNAN MIRAS, SULH MAHKEMESINCE IFLAS HÜKÜMLERINE GÖRE TASFIYE Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 12:02:13]

Yargıtay Kararları

Elatmanın Önlenmesi Hakkındaki Mahkeme Kararı Kesinleşmeden İcraya Konabilir Mi? Gönderen: Deniz034
[25 Haziran 2020, 22:23:48]


Elektrik Dağıtım şirketlerinde çalışan personel, kamu görevlisi sayılmaz Gönderen: Özgür KOCA
[07 Haziran 2020, 23:09:42]


işveren tarafından ayrımı haklı kılan geçerli nedenler olmadığı sürece pirim uygulaması yönünden... Gönderen: Özgür KOCA
[28 Mayıs 2020, 10:27:24]


HAGB kararlarına karşı da kanun yararına bozma başvurusu yapılabilir. Gönderen: Özgür KOCA
[28 Mayıs 2020, 10:25:43]


Görevi kötüye kullanma suçunun unsurları kişilerin mağduriyeti, kamunun zararı veya haksız kazanç... Gönderen: Özgür KOCA
[28 Mayıs 2020, 10:24:41]


Zamanaşımının gerçekleşmesinden sonra İİK'nun 121. maddesi uyarınca zamanaşımı yeniden işlemez Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 12:00:38]


Tahliye Edilen Eşyaların Kime Teslim Edileceğine Dair Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 11:51:52]


AMİRİN RÜŞVETİ İSPATLAMAK İÇİN ALDIĞI GÖRÜNTÜ KAYDI Gönderen: Deniz034
[26 Nisan 2020, 23:06:54]


Yargıtay'daki dosyalara infaz yasası vuruyor mu? Gönderen: jackal75
[24 Mart 2020, 17:42:03]


Mücbir Sebepten Dolayı İlliyet Bağının Kesilmesi Nedeniyle Sorumluluğun Doğmaması Halleri Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mart 2020, 18:27:12]


Deprem, Sel, Yangın, Salgın Hastalık Gibi Doğal Afetler Mücbir Sebep Sayılır Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mart 2020, 18:16:50]


İcra Görevlilerinin Sorumluluğu İçin Aranan Şartlar Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mart 2020, 18:09:32]

Yeni Konu Başlat

Güncel

WatchAndLearn
26 Haziran 2020, 12:11:49 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 370 | Yorumlar: 2

alacaklı vekili yüksek miktarlı takip açtı. Daha sonra  başka yer icrasına açmamız gerekiyordu sehvenmüdürlüğünüze açtığımız için dosyanın kapanmasını ve harcın iadesini talep etti. Daha takip  kesinleşmedenbu mümkün mü
Forum AdaLet
29 Mayıs 2020, 13:07:33 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 878 | Yorumlar: 0

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
29/05/2020
Sayı : 87742275-010.07-0076-2020
Konu : Yeni Normale Dönüş Eylem Planının Belirlenmesi


DAĞITIM YERLERİNE


Küresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım önlemler alınmış, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kamu kurumlarının gayreti, halkın da özverisi ve aktif desteği ile salgının en az hasarla atlatılması amaçlanmıştır.

Salgınla topyekün mücadele kapsamında, tüm kamu kurumları ile, yargı makamlarına da birtakım görev ve sorumluluklar yüklenmiş, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesiyle, yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken d...
Forum AdaLet
30 Nisan 2020, 02:17:11 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1586 | Yorumlar: 0

Kovid-19 salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi için getirilen durma süresini 15 Haziran 2020'ye kadar uzatan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi


"Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararda, "Kovid-19 salgın hastalığının Türkiye'de yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere, 1 Mayıs 2020'den 15 Haziran 2020'ye kadar, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere uzatıldığı" belirtildi.

7226 SAYILI KANUN

Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin hükümler içeren 7226 sayılı kanun, 26 Mart 2020'de yürürlüğe girmişti. Kanunla, yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenme...
Özgür KOCA
26 Mart 2020, 15:39:08 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 2057 | Yorumlar: 0

26 Mart 2020 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31080 (Mükerrer)
KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 25/3/2020
Kanun No. 7226                                                                                             

MADDE 1 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından;

a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin,

b) 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin,

ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birlikte belirleyeceği usul ve esasla...
Forum AdaLet
24 Mart 2020, 12:36:04 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1481 | Yorumlar: 0
Özgür KOCA
22 Mart 2020, 23:38:06 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 1481 | Yorumlar: 0

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....

Genelge, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından duyuruldu

Özgür KOCA
22 Mart 2020, 10:38:47 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 1594 | Yorumlar: 0

İcra ve iflas takipleri durduruldu


Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
Yargıda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durduruldu.

Resmi gazetede yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu’nun 330...
Forum AdaLet
21 Mart 2020, 17:30:34 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1463 | Yorumlar: 0

Vatandaşlarımız #Koronavirüs sebebiyle ertelenen duruşmalarının günlerini evden çıkmadan, adliyelere gitmeden E-Devlet Portalından öğrenebilirler. Ayrıca E-Devlet üzerinden UYAP VATANDAŞ PORTAL’a girerek dava dosyalarını inceleyip istedikleri belgelere adliyelere gitmeden dijital ortamda ulaşabilirler. Elektronik imza sahibi vatandaşlarımız dava dosyaları ile icra dosyalarına digital ortamda talep gönderebilirler.  🔊  🇹🇷

👉 www.turkiye.gov.tr
👉 http://vatandas.uyap.gov.tr
Forum AdaLet
14 Mart 2020, 08:26:11 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1459 | Yorumlar: 0

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında çıkarılan “PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ”, 14.01.2015 tarih ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Coronavirüs salgını sebebiyle paket turların iptaline ilişkin ihtilaf halinde başvuracağımız kaynak işbu yönetmeliktir.

Paket Turun “başlamasından önce”  katılımcı-tüketici, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.  Katılımcının bu tek taraflı fesih hakkı, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Şöyle ki;

MADDE 16 – (1) Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.


 
(2) Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

(3) Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözle...
02 Mart 2020, 23:38:27 Gönderen: ab33162 | Görüntülenme: 1544 | Yorumlar: 0

TAKİP TALEBİ AYNI BU ŞEKİLDE
000000000001 no.lu  kredi için (%21,37) Tem. Faizi
9.589,18 TL. Asıl alacak
    474,50 TL. Kat tarihine kadar işlemiş akdi faiz
    447,94 TL. İşlemiş Tem.Faizi
      26,41 TL. Vergiler Toplamı
       59,05 Tl. Masraf
10.597,08 TL. TOPLAM
000000000002 kredi için % 119,76 Tem.faizi
1.057,86 TL. asıl alacak
   199,30 TL. Kat tarihine kadar işlemiş akdi faiz
    260,42 TL. İşlemiş Tem.faizi
      13,02 TL. Vergiler Toplamı
1.530,60 TL: TOPLAM
12.127,68 TL. den sorumlu olmak kaydıyla oluşan takip alacağımız/alacaklarımızın tamamının yukarıdaki hesap tablosu, tablolarında belirtilen assıl alacak ve kat tarihine kadar işlemiş akdi faiz tutarlarına takip tarihinden tamamen tahsiline kadar yukarıda belirtilen kredi/krediler için yukarıdaki hesap tablosu/tablolarında belirtilen oranlarda işleyecek temerrüt faizleri, faizlerin gidear vergisi avukatlık ücreti icra harç ve masrafları ile birlikte fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kadıyla, sözleşmelerdeki teselsül hükümleri gereğince Tahsili talebidir. TBK.100 md uyarınca kısmi ödemeler öncelikle faiz...
Deniz034
15 Şubat 2020, 23:24:31 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 1017 | Yorumlar: 0

 3.HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2019/1804

Karar No: 2019/6325

Karar Tarihi: 8.7.2019

Taraflar arasındaki Satıcının Hakem Kurulu Kararına itirazı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükme karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulmakla, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili dilekçesinde; davalının 1995 yılında müvekkil şirkete abone olduğu dairesini kiraya verdiğini, kiracısının doğalgaz kullanabilmek için yemden abone olmasının zorunlu tutulması üzerine davalının, 1995 yılında abone olurken kendisinden istenilen güvende bedeli ve proje onay ücretinin iâdesi için Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığını yapılan başvuru sonucunda, talebin güvence bedeli yönünden kabulü ile 900 TL’nin iadesine dair verilen 29.08.2016 tarih ve 2016/14377 sayılı kararın iptalini, talep etmiştir.

Mahkemece itirazın kısmen kabulü ile; “Tüketici talebinin, güvence bedeli yönünden 479 TL’nin tüketiciye iadesine …” şeklinde hüküm kısmının düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

Yargıta...
Özgür KOCA
02 Şubat 2020, 19:00:08 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 1965 | Yorumlar: 0

Aşağıda Yazılı Hukuk Dilekçe Örnekleri İçin Tıklayınız

HUKUK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekcesi

Alacak Davası Dilekcesi

Alacak Davası Dilekcesi 2

Alacak Davası Temerrut Nedeni ile Dilekcesi

Anayasa Ayrılık iddası Dilekcesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekcesi

Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol Dilekcesi

Apartman Yöneticisi Atanması Dilekcesi

Arsa Payının Düzeltilmesi Dilekcesi

Arsa Payının Düzeltilmesi

Ayrılık İstemli Dava Dilekcesi

Babalık Davası Dilekcesi

Babalık ve Nafaka Davası Dilekcesi

Bagımsız Bölünde Değişiklik Yapan Malike Karşı Dava

Bağımsız Bölüm Maliklerinin Haklarına Karşı Yapılan Tecavüzün Önlenmesi

Borcunu Ödemeyen Kat İrtifakı Sahibine Karşı Dava

Boşanma Akıl Hastalığı

Boşanma Anlaşmalı

Boşanma Bir Yıllık Ayrılık Kararının Kesinleşmesi Dilekcesi

Boşanma Cürüm Sebebi ile Dilekcesi

Boşanma Davası Cevap Dilekcesi

Boşanma Davası Öncesi Terk Nedeni ile İhtar ...
11 Ocak 2020, 20:43:23 Gönderen: avktmsp | Görüntülenme: 1783 | Yorumlar: 4

maaş haczi kaldırma talebi var elimde vede gerekli yere yollanacak müzekkere
benim sormak istediğim şimdi ben icra dairesinde dosyayı bulup talebi ve müzekkereyi dosyaya takıp direk müdüre talebi ve müzekkereyi imzalatıp göndermek mi
yoksa ekstra memura gitmem gereken harç ödemem gereken bir durum var mı
detaylı kronolojik olarak yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler iyi geceler
Özgür KOCA
29 Aralık 2019, 10:42:07 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 2114 | Yorumlar: 0

2020 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

Başvurma Harcı : 54,40 TL
Vekalet Suret Harcı : 7.80 TL
Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 127,60 TL
İflasın Açılması, Konkordato İsteği,  Masaya Katılma : 89,60 TL
Deniz034
02 Ekim 2019, 13:18:24 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 1575 | Yorumlar: 0

YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM REHBERİ
TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ REHBERİ

  Bu rehber, ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla beraber,  bu rehber gerekli profesyonel danışmanlık hizmetlerini ikame etmemektedir.

1.Hukuki temel:

  2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.

   Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının  taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı)’ndan ve Tapu Müdürlükleri'nden     bilgi alınabilir.

  Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.

  Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın (Belediye, ...
Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Konulardan Haberdar Olun

E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!

Yargıtay Web Sitesinde

Hesaplama Bölümü

Otopark ve Trafik Cezası

Online Dilekçe

E-Devlet

KAYSİS

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

Mobbing Nasıl İspatlanır Gönderen: Özgür KOCA
[26 Haziran 2020, 22:57:37]


İşe geç gelen memurdan, 1 ay sonra savunma alınamaz Gönderen: Özgür KOCA
[25 Haziran 2020, 19:15:49]


İşyerlerinde Mobbingin Önlenmesi. Gönderen: Özgür KOCA
[25 Haziran 2020, 18:48:38]


Disiplin Amirinin Yöneticilik Görevini Kötüye Kullanması YHGK Gönderen: Özgür KOCA
[24 Haziran 2020, 19:25:47]


Aynı ipotek, borçlunun alacaklı nezdinde doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturmaz Gönderen: Özgür KOCA
[21 Haziran 2020, 10:02:52]


Toplu Rehne Konu Tüm Taşınmazlar Yönünden Takip Yapılması Zorunludur Gönderen: Forum AdaLet
[21 Haziran 2020, 09:13:05]


İİKnun 113. maddesinde düzenlenen vaktinden evvel satış yetkisi ve istihkak iddiası Gönderen: Özgür KOCA
[20 Haziran 2020, 11:06:54]


ihaleden sonra KDV oranının düzeltilmesi isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği Gönderen: Deniz034
[11 Haziran 2020, 10:29:56]


Toplu Rehne Konu Taşınmaz Satışı Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 12:09:07]


Her Borçlu Yönünden Üçüncü Kişiye Ayrı Bir Haciz İhbarnamesi Gönderimi Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 12:00:35]


İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı Gönderen: Özgür KOCA
[10 Haziran 2020, 11:54:00]


lehine ipotek bulunan bu hakkından vazgeçmedikçe, taşınmaz, ipotek bedeli altında satılamaz Gönderen: Deniz034
[09 Haziran 2020, 15:46:20]


icra takibini yapan ve satış isteyen alacaklının alacağının altında satış yapılması mümkündür. Gönderen: Deniz034
[09 Haziran 2020, 15:41:58]


DÖNER SERMAYE IŞLETMESININ MALLARI ILE 3. KIŞILER NEZDINDEKI HAK VE ALACAKLARININ HACZI MÜMKÜN DEĞIL Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:50:40]


İhale katılımcılarından birinin 50-TL pey sürmesinin ihaleye fesat karıştırıldığı anlamına... Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:49:55]


Ödeme Emrinin Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Kişiye Tebliği Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:48:05]


İcra Müdürlüğünün Alacaklıya Dava Açması için Delil Toplama Görevinin Bulunmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:47:03]


KIŞISEL VERI NITELIĞINDE BULUNAN TAPU KAYDI VE SATIŞ SÖZLEŞMELERININ ICRA MÜDÜRLÜĞÜNCE CELBININ... Gönderen: Özgür KOCA
[04 Haziran 2020, 12:46:17]


Otopark Tahliyesi - Araçların Alacaklı Tarafından Görevlendirilen Kişiye Teslim Edilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[28 Mayıs 2020, 11:22:13]


KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARI OLAN PARSELLER HER TÜRLÜ VERGI, RESIM VE HARÇTAN MUAFTIR Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 12:04:06]


Taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı, Medeni Kanun'un 920 nci maddesi anlamında tahdide uğrar Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 12:01:41]


İHALE KESINLEŞMEDEN ICRA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TAPUYA TESCIL IŞLEMI YAZILAMAZ Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 11:57:03]


Takip taşınır rehninin paraya çevrilmesi- Takibe itiraz edilse bile kıymet takdiri yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 11:55:06]


ŞIRKET ORTAKLARI, ŞIRKET SÖZLEŞMESIYLE KOYMAYI TAAHHÜT ETTIKLERI SERMAYEDEN DOLAYI ŞIRKETE KARŞI... Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 11:54:20]


ihalenin feshi davalarında DAVAYI KABUL MÜMKÜN OLUP kabulün sonuç doğurması için... Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 11:53:45]


İstanbul Trafiğinin Yoğun Olduğu Sabah Saatlerinde İhlae Yapılması Fesih Nedeni Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 11:53:12]


IHTIYATI TEDBIR KARARINDA AÇIKÇA TEDBIRIN IHTIYATI HACIZLERI DE KAPSAYACAĞI BELIRTILMEDIĞI SÜRECE Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 11:52:37]


İCRA DAIRESINCE SATIŞININ YAPILABILECEĞINDEN IŞLETME RUHSATI ÜZERINE HACIZ KONULABILIR Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2020, 11:50:03]


Tebligatın usulsüzlüğü resen incelenmez Gönderen: Deniz034
[12 Mayıs 2020, 23:13:39]


İstihkak Davası Kapsamında Tedbir Kararı Verilmediği Sürece İhale Yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[12 Mayıs 2020, 10:50:03]


Manevi Tazminat Alacağı Üzerine Haciz Konulabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[12 Mayıs 2020, 10:39:07]


Serbest Bölgelerde Tahliye Usulü Gönderen: Özgür KOCA
[12 Mayıs 2020, 10:35:33]


Sermaye Şirketlerinde Borçlulara Ait Olan Senede Bağlanmış veya Bağlanmamış Payların Haczi Gönderen: Özgür KOCA
[12 Mayıs 2020, 10:32:12]


Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi Gönderen: Özgür KOCA
[08 Mayıs 2020, 16:12:55]


Maaş Haczinin Durdurulması Talebinin Haczin Kaldırılması Anlamına Geleceği Gönderen: Özgür KOCA
[20 Nisan 2020, 14:22:06]


Aile Konutu Şerhi - Haciz - Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlali Gönderen: nihatkaradas
[10 Nisan 2020, 11:14:47]


Uzaklaştırma Kararı Bulunan Borçlunun Adresine Yapılan Satış İlanının Geçersiz Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[30 Mart 2020, 16:21:50]


Haciz İşleminin İptali Davasında Tedbir Kararı Verilmemesi Nedeniyle Taşınmaz İhalesi Gönderen: Özgür KOCA
[24 Mart 2020, 16:47:50]


Mahkemece Verilen Tedbirin Satıştan 5 Gün Önce Kalkması Halinde Yapılan Taşınmaz İhalesi Gönderen: Özgür KOCA
[24 Mart 2020, 16:42:03]


Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez. Gönderen: Özgür KOCA
[23 Mart 2020, 12:40:19]

* Forum Kurucusu

Özgür KOCA

ozgur.koca@adalet.gov.tr

* Reklam Alanı

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33